Oznamy

Rozhodnutím RÚVZ je od 4.11.2021 do 13.11.2021 (vrátane) prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť v 3.triede z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou. Všetky informácie boli zákonným zástupcom detí poslané e-mailovou komunikáciou. 

Rozhodnutím RÚVZ je od 4.12.2021 do 13.12.2021 (vrátane) prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť  v 4.triede z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou. Všetky informácie boli zákonným zástupcom detí poslané e-mailovou komunikáciou. 


Vážení rodičia,

 

Prinášame Vám informácie k otvoreniu školského roka 2021/2022 a k nástupu detí do materskej školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo Školský semafor (nájdete v záložke DOKUMENTY) ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Zverejňujeme výber z neho, platný pre materské školy.

Prosíme, aby ste si ich zodpovedne preštudovali.

Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.00 hod.- (podľa aktuálnej pandemickej situácie)

Všetky informácie týkajúce sa nástupu a chodu MŠ dostávajú zákonní zástupcovia do e-mailovej schránky.

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
  • V prvý deň nástupu dieťaťa a potom po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa (nájdete v záložke TLAČIVÁ)
  • Návštevník školy  môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

 

ZÁPIS DETÍ na školský rok 2021/2022

Viac informácií v PDF dokumente

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje prevádzka Súkromnej materskej školy.
Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je predloženie negatívneho výsledku testu na COVID-19 zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní.

Používam cookies aby som sa čo najlepšie prispôsobil Vašim potrebám. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky zároveň tým súhlasite s používaním cookies.