Oznamy

Prevádzka Súkromnej materskej školy počas letných prázdnin

Oznamujeme rodičom, že prevádzka školy počas letných prázdnin bude do piatka 28.7.2023.
Nástup po prázdninách a začiatok školského roka 2023/2024 bude v pondelok 04.09.2023.

Zápis detí do Súkromnej materskej školy na školský rok 2023/2024

V súlade s § 59 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa uskutoční zápis do Súkromnej materskej školy formou podania žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
Viac informácií v dokumente. 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia 

Osoba s príznakmi ochorenia (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

Oznam

Prevádzka materskej školy je prerušená v termíne od 23.12.2022 do 5.1.2022. Tešíme sa na Vás 9.1.2022! 
 

 

Materská škola začína prevádzku v pondelok 5.9.2022.

 Prevádzka školy je od 6.30 hod. do 16.hod.

Deti priveďte do 8.00 hod. a v prvé dni vyzdvihnite najskôr ako budete môcť.

 

Prosíme o dodržiavanie určeného času, budova MŠ sa zamyká od 8.hod. do 15.hod.  z dôvodu bezpečnosti Vašich detí.

 

Pri nástupe detí je nutné odovzdať tlačivo  Vyhlásenie o bezpríznakovosti (v sekcii Tlačivá)

Ak si ho nemáte kde vytlačiť, nájdete ho aj v MŠ.

Rešpektujte, že choré dieťa nie je možné prevziať. 

Všetky ďalšie informácie boli zákonným zástupcom zaslané emailom.

 

Prevádzka súkromnej materskej školy počas prázdnin

Viac informácií v PDF dokumente

 

ZÁPIS DETÍ na školský rok 2022/2023

Viac informácií v PDF dokumente