Dokumenty

dokument

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za rok 2021/2022


 

Čítaj viac

dokument

Zverejnenie hodnotenia AV O procese hodnotenia a sebahodnotenia


 

Čítaj viac

dokument

Zverejnenie hodnotenia Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula


 

Čítaj viac

dokument

Zverejnenie hodnotenia AV Inkluzívne vzdelávanie. Spoločné vzdelávania pre všetkých v prostredí materskej školy


 

Čítaj viac

dokument

Rada školy


 

Čítaj viac

dokument

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE od 1.9. 2021


 

Čítaj viac

dokument

Plán profesijného rozvoja 2019-2023


 

Čítaj viac

dokument

SMŠ ako poskytovateľ vzdelávania zamestnancov v školskom roku 2022-23


 

Čítaj viac

dokument

Pracovný poriadok Súkromnej
materskej školy 2022


 

Čítaj viac

dokument

Tématické celky


 

Čítaj viac

dokument

Školský poriadok


 

Čítaj viac

dokument

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole


 

Čítaj viac

dokument

Pracovný plán
Súkromnej
materskej školy
2022-2023


 

Čítaj viac

dokument

Školský vzdelávací program Macko Škôlkar


 

Čítaj viac

dokument

Koncepčný zámer
rozvoja školy
na obdobie
2020-2025


 

Čítaj viac

dokument

Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


 

Čítaj viac